Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
צור קשר
הוצאת שלם מעודדת את ציבור קוראיה לעמוד עמה בקשר בכל נושא הקשור לספריה.

את הפניות אפשר לשלוח בדואר, הפקס או דואר אלקטרוני.

הוצאת שלם
רח' העסקן 3, קרית מוריה
ירושלים


למחלקת הזמנות ושיווק:

טל': 02/5605586
פקס: 02/5605578
דוא"ל: shalemorder@shalem.ac.il


למערכת ההוצאה:

טל: 02/5605586
פקס: 02/5605565
דוא"ל: shalempress@shalem.ac.il

צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים