Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
חדש בהוצאת שלם
על פשעים ועל עונשים
צ'זרה בקריה
עם תרגומו של על פשעים ועל עונשים לעברית, מוזמן הקורא הישראלי להתוודע לאחד מחיבורי המופת של הנאורות האירופית ולהיווכח כי רבים מהטיעונים שהעלה מחברו באמצע המאה השמונה-עשרה עודם רלוונטיים היום. >>
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים