Hebraic Political Studies תכלת המרכז האקדמי שלם דף הבית
    חיפוש   |    עגלת קניות
חדש בהוצאת שלם
אמונה שאינה מגיעה לעיקר
מנחם קלנר
ספר נועז זה מתפלמס עם הדוגמטיזם של הרמב"ם, ומראה כי הניסיון להעמיד את הדת היהודית על בסיס של עיקרים בלתי מעורערים אינו עולה בקנה אחד עם המסורת היהדות הקלאסית. >>
הגנה על זכויות האישה
מרי וולסטונקרפט
הגנה על זכויות האישה, מאת מרי וולסטונקרפט, הוא חיבור חלוצי במלוא מובן המילה. טקסט מכונן זה של הפמיניזם, שפורסם ב-1792, הוא כתב אישום נוקב כנגד שעבודו החברתי, הפוליטי, הכלכלי והתרבותי של המין הנשי. בספר מותחת וולסטונקרפט ביקורת חריפה על החברה בת־זמנה, הגוזרת על הנשים לחיות כבנות-... >>
צור קשר זכויות דרושים שיתופי פעולה עותקים לביקורת פרסומים עתידיים